Förskolor i Stockholm

Letar du förskolor i Stockholm? Inspira är ett förskole- och skolbolag som tycker det är otroligt viktigt att barnen får lära sig den kunskap de behöver för att i framtiden kunna fortsätta att utveckla Sverige och världen som vi gör idag. Inspira har en förskola som heter Raketen och den ligger i Enskede i Stockholms kommun. Förskolan Raketen ligger väldigt passande alldeles brevis skogen. Det är perfekt för förskolelärarna att ta med barnen ut till skogen på hösten och plocka löv eller plocka blommor på sommaren. Gå in på företaget Inspiras hemsida http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/raketen/ för att läsa om mer information.

Så här jobbar vi på förskolan Raketen
Förskolan Raketen arbetar efter företaget Inspiras sju olika byggstenar för att lära ut. Dessa sju olika byggstenar finns för att gör bilden av målen i läroplanen lite enklare. De sju byggatenarn återkommer heltiden i förskolans miljöer, rutiner och aktiviteter. Efter som att Raketen ligger precis vid skogen så är dom ute väldigt mycket i naturen. I skogen kan barnen öva sin motorik på olika sätt och får befinna sig i en spännande läromiljö. Självklart anpassar de gruppaktiviteterna utifrån barnens ålder och mognad.

Utgångspunkter hos Inspira
Verksamheten hos Inspiras förskolor utgår ifrån att, pedagoger, förskolelärare, föräldrar och barn är vetgiriga, nyfikna, olika, unika, har lika värde, intresserade och motiverade.