Vad är legotillverkning?

Legotillverkning innebär att man låter andra företag ta över bitar av produktionen och efterbearbetningen utifrån deras kunnighet och erfarenhet. Detta är ett praktiskt sätt för att överlåta svåra bitar inom produktionen för att få en assistans och lösning. Det finns delar inom industrin som är särskilt svåra att genomföra och då behövs en spetskompetens inom det särskilda området. Detta gör att man gärna överlåter vissa former av avancerade produkter åt andra lekmän som kan vara specialiserade på just denna produkt. Man hyr då in kompetenta företag som kan ta över den del som är svårhanterlig.

När en viss produkt är under framställning måste alla delar falla på plats. I beräkningen måste finnas steg som talar om hur mycket produktionen och färdigställandet kostar totalt, samt under hur lång tid som processen kommer att pågå innan produkten kan levereras. För det mesta innebär legotillverkning att man får hjälp med att färdigställa en produkt om kompetensen fattas eller om man lider av tidsbrist. Vissa produkter kan helt enkelt inte färdigställas på samma firma, utan måste vidareutvecklas genom flera olika företag. Särskilt om produktionsvolymen är stor kan det vara svårt att på egen hand färdigställa produktens alla delmoment. För det mesta utför huvudfirman de viktigaste delmomenten och överlåter därefter de mer avancerade delarna eller finslipningen för legotillverkning.

I de fall där huvudföretaget producerar produkten med hjälp av maskiner återstår detaljarbetet som de inte kan utföra med hjälp av dem. Där kommer den mänskliga arbetskraften in i bilden för att ta vid. För att slutprodukten ska kunna färdigställas använder man sig då av legotillverkning när man till exempel har använt automatsvetsning för vissa delar av produktens framställande, vilken då kan slutföras av en mänsklig svetsare.